Hoe zit het ook al weer met stemmen?
Algemeen
14-12-2016  | 

Op dinsdag 20 december zal er om 20.00 uur gestemd worden over de aanleg van een tweede kunstgrasveld. Hoe zit het ook al weer precies met stemmen van leden, ouders van jeugdleden en volmachten?

 

Leden van SV Epse

1. Ieder lid boven de 16 jaar mag stemmen.

2. Naast zijn of haar eigen stem mag ieder lid van 16 jaar of ouder nog één extra stem uitbrengen voor een ander lid, mits hij hiervoor een schriftelijke machtiging heeft gekregen). Deze schriftelijke machtiging wordt door een ouder verleend, indien het lid waarvoor gestemd wordt jonger is dan 16 jaar.

 

Ouders van leden

Een ouder die zelf niet lid is, mag stemmen voor al zijn of haar kinderen die lid zijn. 

 

Een voorbeeld ter verduidelijking:

Van Familie X is de vader lid en zijn 3 kinderen ook. Tevens heeft de vader een volmacht van Y (of de wettelijk vertegenwoordiger van Y), een ander lid: de vader brengt in totaal 5 stemmen uit, namelijk voor zichzelf en zijn 3 kinderen + 1 volmacht van Y.

Wij rekenen op een grote opkomst. Mocht u verhinderd zijn, geef dan aan een stemgerechtigd lid uw volmacht zodat er geen stemmen verloren gaan!


terug naar vorige scherm
Hoofdsponsor
Sponsoren