In loggen

Ad vertentie

Buien radar

LISA Hockey  APP


Hockey .nl
Update KNHB t.a.v Corona
23-4-2020  | 

Update KNHB 23 april

Sinds de persconferentie van 21 april weten we dat het voor jeugd in de basisschoolleeftijd (t/m 12, D-jeugd) en jeugd van 13 tot en met 18 jaar (C- tot en met A-jeugd) per 29 april weer mogelijk is te starten met sporten. Daarbij geldt voor de groep 13 t/m 18 jaar dat daarbij de anderhalvemeter afstand in acht moet worden genomen. Om aan deze voorzichtige herstart op de juiste manier invulling te kunnen geven op de verenigingen zijn protocollen en formats nodig.

NOC*NSF en de sportbonden werken hard aan een protocol dat er richting aan moet geven hoe er gesport kan worden op de verenigingen door de jeugd (vanaf 29 april). De Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) is daarop aangehaakt en in overleg met NOC*NSF over hoe de lokale organisatie eruit kan gaan zien. Zodra het algemene sportprotocol gereed is, deelt de KNHB dit, net als het specifieke hockeyprotocol en de formats die verenigingen op de velden kunnen gebruiken. De KNHB streeft ernaar de verenigingen hierover uiterlijk vrijdag 24 april informatie te kunnen sturen.

Gevolgen persconferentie:

De KNHB heeft dinsdagavond 21 april kennis genomen van de persconferentie van premier Rutte en dhr. Van Dissel (RIVM). Zoals bekend volgt de KNHB sinds het begin van de coronacrisis de richtlijnen van het RIVM en de adviezen van het ministerie van VWS/NOC*NSF. We hebben de afgelopen periode steeds naar aanleiding van de mededelingen van de overheid en RIVM beslissingen genomen ten aanzien van de hockeysport in Nederland.

De maatregelen zoals die zijn afgekondigd bieden de jeugd tot en met de D en de C tot en met de A-jeugd vanaf 29 april weer enige ruimte te trainen. Daar is de KNHB vanzelfsprekend blij mee! Een substantieel aantal hockeyers (155.000 jeugdleden) kan daardoor weer gaan bewegen op de verenigingen. Tegelijkertijd zijn verplaatsingen van teveel mensen nog altijd niet gewenst en zijn alle andere maatregelen niet aangepast tot 20 mei. Naar aanleiding van de persconferentie heeft het bondsbestuur van de KNHB daarom besloten alle competities van het seizoen 2019-2020 te beƫindigen. Dit betreft dus ook alle jeugdcompetities.

Dit besluit heeft het bondsbestuur van de KNHB genomen om ook de komende periode te blijven aansluiten op de overheidsmaatregelen, het RIVM en NOC*NSF om er zo gezamenlijk voor te zorgen dat we de verspreiding van het coronavirus voorkomen en dat de mensen die zorg nodig hebben die zorg ook kunnen ontvangen. Dat blijft ook het vertrekpunt voor alles wat de KNHB de komende periode doet, van de F-jeugd tot de nationale teams. We rekenen daarbij net als de afgelopen periode op het begrip van alle hockeyers en verenigingen. Tegelijkertijd hopen we dat ook de seniorenhockeyers en speciale doelgroepen (Rolstoelhockey en Fithockey) weer mogelijkheden gaan krijgen voorzichtig en met beleid alsnog met veel plezier op de verenigingen terecht kunnen.

 


terug naar vorige scherm
Hoofd sponsor
Sponsoren
Webshop