Inschrijven gaat makkelijk en snel via de website; jouw gegevens worden meteen opgenomen in onze database. Dit scheelt jou en onze ledenadministratie een hoop tijd en beperkt de kans op fouten.

  • Voor het zomerlidmaatschap geldt dat je geen recht op 3 proeftrainingen. De betaling van de eenmalige kosten van EUR 15,00 gaat via een machtiging. Deze verleen je ons door ondertekening van het inschrijfformulier.
  • Je hebt recht op 3 proeftrainingen. We horen graag na de derde training of je jouw proeflidmaatschap wilt omzetten naar een definitief lidmaatschap.
  • Betaling van de contributie gaat via een machtiging, deze verleen je ons door ondertekening van het inschrijfformulier
  • Bij een definitief lidmaatschap ontvangen wij graag de door jou ondertekende PDF die je ontvangt bij inschrijving. Hiermee kunnen wij de verschuldigde contributiegelden van jouw rekening schrijven.

Door ondertekening verklaar je ook kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met onze privacyverklaring.

Je kan je hier ook inschrijven als vrijwilliger. Natuurlijk hoef je dan het incassoformulier niet te tekenen en retourneren.


Inschrijving
   
Persoonlijk
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  (datum: dd-mm-yyyy)  
 
Contact Informatie
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
   
 
   
 
Financieel
   
 
   
 
   
Clubtaken
  Wilt u een bijdrage leveren aan HC Gorssel/Epse als vrijwilliger? Dan kunt u dit hieronder kenbaar maken.

 
   
   
 
   
   
Overig
   
 
KNHB Lidmaatschap
Logo KNHB

Door jouw aanmelding als lid van de vereniging, machtig je de vereniging om jou als lid aan te melden bij de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB).

Jouw persoonsgegevens

De gegevens zoals vermeld op dit inschrijfformulier worden opgenomen in het ledenbestand van de vereniging en worden alleen gebruikt voor doeleinden die verband houden met activiteiten van de vereniging. De vereniging is uit hoofde van haar lidmaatschap van de KNHB verplicht jouw naam, geslacht, geboortedatum, adres, telefoonnummer en e-mailadres door te geven aan de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB), omdat je als nieuw lid automatisch tevens lid van de KNHB wordt. Deze gegevens worden tevens opgenomen in de ledenadministratie van de KNHB.


Hoofdsponsor
Sponsoren