Clubregels HC Gorssel/Epse 

Clubregels Hockey Club Gorssel/Epse

Bij Hockeyclub Gorssel/Epse staat sportiviteit en wederzijds respect bovenaan de lijst van de gedragregels. Ondanks het feit dat dit woorden zijn, brengt Hockeyclub Gorssel/Epse deze waarden en normen mee in alle uitingen, trainingen en voeren we dit in alle gelederen door. Wij zijn trots op een kleine club waar men zich thuis voelt en een ieder elkaar kent. In een huidige tijd van een 24 uurs economie en een meer afstandelijke wijze van werken (door o.a. mail) zetten wij in op een persoonlijke en interactieve club. Een hoofdregel welke Hockeyclub Gorssel/Epse zal volgen is:

"De Hockeyclub Gorssel/Epse staat voor de hockeysport als een teamsport voor jong en oud, met het respect voor elkaar en aandacht voor de wereld om ons heen.”


Dit geven wij ook mee aan onze trainers en coaches.


Het reilen en zeilen van elke sportclub staat of valt met de steun en inzet van leden en vrijwilligers. De Hockeyclub Gorssel/Epse vormt hierop geen uitzondering. Dit betekent dat de club voor het goed kunnen uitoefenen van een aantal taken de hulp nodig heeft van leden en, omdat we een club zijn met heel veel jeugdleden, wordt ook een beroep gedaan op de ouders van jeugdleden. Iedereen die bij de club betrokken is, hetzij als speler, hetzij als ouder, wordt daarom een paar keer per jaar ingedeeld om te assisteren bij een of meerdere activiteiten, zoals bardienst en vervoer bij uitwedstrijden.


Om het in- en verdelen van deze taken naar ieders tevredenheid uit te voeren, zijn duidelijke regels absoluut onmisbaar, want deze geven een helder overzicht van alle spel- en clubregels, die bijdragen aan een succesvol bestaan van de Hockeyclub Gorssel/Epse.


Het BestuurToelichting op het bestaan van de regels en het gebruik ervan


Lidmaatschap

Iedereen van 4 jaar en ouder kan lid worden van de Hockeyclub Gorssel/Epse, tenzij er voor een bepaalde (leeftijds)groep een wachtlijst is. Informatie over het aanmelden en de jaarlijkse contributie en wijze van betalen is te vinden op de website www.hcepse.nl onder ‘Lidmaatschap’. Voor de kinderen tot 6 jaar is er een speciale 'Benjamins' groep samengesteld waar spelenderwijs kennis wordt gemaakt met sport in het algemeen en hockey in het bijzonder.


Opzeggingen moeten uiterlijk 1 mei van het lopende hockeyseizoen via de mail worden doorgegeven aan de ledenadministratie ([email protected]).


Bij opzegging na 1 mei wordt er voor het komende jaar contributie in rekening gebracht. Indien men langer dan drie maanden niet kan spelen (exclusief zomer- en winterstop) als gevolg van ziekte, blessures of verhuizing, wordt 50% van de

contributie in rekening gebracht. In bepaalde gevallen kan het Bestuur altijd afwijken van deze regel.


Website en Lisa-App

Voor alle ontwikkelingen, berichten en actueel nieuws kunnen leden terecht op de website www.hcepse.nl en op de Lisa-App. Hierop staan onder meer de wedstrijdschema’s, trainingstijden, vakanties en de activiteitenagenda.


Alle leden krijgen bovendien een persoonlijke login-code plus wachtwoord. Deze unieke code is nodig om toegang te krijgen tot de Lisa-App en dat deel van de website, waarop belangrijke informatie voor en van leden staat vermeld. Om de privacy van alle leden te waarborgen, kunnen wijzigingen in de persoonlijke contactgegevens (telefoonnummers en emailadressen) alleen door de leden zelf worden aangepast (via het menu Instellingen).


Zodra een nieuw lid zich heeft aangemeld, worden de login-code en het wachtwoord per e-mail toegestuurd. Leden die hun login-code of wachtwoord kwijt zijn geraakt, kunnen deze opnieuw aanvragen via het icoon ‘inloggegevens vergeten, klik hier’. De login-code (lidnummer) is tevens terug te vinden op de contributiefactuur.


Hockeyclub Gorssel/Epse hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Hockeyclub Gorssel/Epse houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Zie ook de privacyverklaring elders op de website.


Teamindeling

Bij de start van elk nieuw seizoen worden alle spelende leden, die ten tijde van de peildatum van de KNHB (1 oktober van het kalenderjaar) 6 jaar of ouder zijn, in teams ingedeeld. De teams moeten in juni bij de KNHB worden aangemeld en worden dan ingedeeld voor de competitie. Het eventueel terugtrekken van teams, door bijvoorbeeld een tekort aan spelers, gaat niet alleen gepaard met een hoge boete, maar betekent ook voor de achterblijvende spelers van het team dat ze geen wedstrijd kunnen spelen. Om dit zoveel mogelijk te vermijden, rekent de club erop dat leden in principe het hele seizoen lid blijven en niet tussentijds opzeggen, tenzij daar gegronde redenen voor zijn. Het is mogelijk dat gedurende het seizoen de teamindeling wordt veranderd.


Teamsport

Hockey is een teamsport. Dit betekent samen trainen, samen spelen en samen streven naar het best haalbare resultaat. Behalve de spelers zelf leveren ook de begeleiders, de trainer, de coach én de ouders hun bijdrage aan het plezier en de ontwikkeling van het team en de spelers.


Een voorwaarde van een teamsport is dat alle betrokkenen zich ook als een team

opstellen en in de brede zin van het woord zich sportief gedragen. Wederzijds respect en het hanteren van "normale” fatsoensnormen zijn hierbij belangrijk. Bedank de scheidsrechter en je tegenstander na de wedstrijd, appeleer niet naar de scheidsrechter en ga zeker niet tijdens de wedstrijd met de arbitrage in discussie. Dit geldt ook voor ouders aan de kant. Dat betekent onder meer dat de spelers bij alle wedstrijden en trainingen aanwezig zijn, maximale inzet tonen en zich op en rond het veld van hun sportieve kant laten zien. De resultaten van een team staan of vallen uiteindelijk nog altijd met de inzet en aanwezigheid van alle teamleden!


Afmelden

Het kan natuurlijk gebeuren dat een speler verhinderd is. Hij of zij dient dit dan zo snel mogelijk door te geven aan de trainer (training) of de coach (wedstrijd).


Vooral bij de wedstrijden is het belangrijk dat de speler zich zo vroeg mogelijk afmeldt, zodat er voldoende tijd is om voor vervanging te zorgen. Het kan bijvoorbeeld nodig zijn om een speler van een ander team te lenen.


Wedstrijdprogramma

Het wedstrijdprogramma wordt vaak ruim van tevoren bekend gemaakt op de site www.hcepse.nl/schemas en in de lisa-App. Het is de bedoeling dat ieder lid (of ouder) zelf kijkt of en waar gespeeld wordt.


Bij het programma van het team staan eveneens de rijbeurten voor de ouders vermeld. Dit kan eventueel ook via de mail gecommuniceerd worden door de begeleiders.


Afgelaste wedstrijd

Het gebeurt niet snel dat een hockeywedstrijd of training wordt afgelast. Er wordt eigenlijk alleen niet gespeeld als er sneeuw op de velden ligt, als het vriest of als het onweert. Dus ook al regent het pijpenstelen of is het flink koud: bij geen bericht gaan de wedstrijden en trainingen gewoon door!


Als een hockeywedstrijd uiteindelijk toch niet doorgaat, dan krijgt de coach altijd vroegtijdig bericht van het wedstrijdsecretariaat of de captain. De coach geeft dit vervolgens door aan het team en de scheidsrechter. Het staat ook vermeld op de website en in de Lisa-App als trainingen of wedstrijden niet doorgaan.


Om er zeker van te zijn dat iedereen tijdig op de hoogte is gebracht, wordt eraan gewerkt om het afgelasten van thuiswedstrijden door te geven met een sms-bericht of een bericht in de betreffende team WhatsAppgroep. Een compleet en juist overzicht van de mobiele telefoonnummers is daarvoor wel noodzakelijk. Mede daarom is het belangrijk dat leden zelf hun persoonlijke gegevens op de website up-to-date houden.


Kleding & bescherming

Tijdens de training kunnen de leden trainen in willekeurige sportkleding. Geadviseerd wordt om bij koud weer (onder 10 graden) een lange broek en shirt met lange mouwen te dragen.


Bij wedstrijden is het clubtenue van Hockeyclub Gorssel/Epse verplicht, dus een witte broek of rok, rood witte polo met logo, zwarte kousen met rood/witte band en hockeyschoenen, speciaal geschikt voor kunstgras. Het dragen van beschermingsmiddelen is zowel tijdens trainingen als wedstrijden verplicht! Zonder scheenbeschermers en een goed passend bitje mag er niet getraind en gespeeld worden.


Zowel de kleding als de hulpmiddelen zijn te koop bij de sportzaak (clubkleding wordt verkocht bij Harbach in Zutphen en via ledenshop op de website). Een bitje kan eventueel ook via de tandarts aangeschaft worden.


De keeper krijgt de beschermingsattributen van de club in bruikleen. Deze moeten aan het eind van elk seizoen weer ingeleverd worden. De keeper is zelf verantwoordelijk voor een goed beheer en onderhoud van de keepersspullen.


Vrijwilligers

Met name in het weekend zit de club altijd verlegen om hulp. Daarom is er een aantal taken verplicht voor (ouders van) leden, zoals:


* Bardiensthulp op zaterdag - ouders van jeugdleden


* Vervoer naar uitwedstrijden - ouders van jeugdleden


* Begeleiding bij wedstrijden jongste jeugd: - junioren vanaf 12 jaar


* Fluiten van achttal- en elftalwedstrijden op zaterdag - junioren vanaf 12 jaar


Daarnaast zijn er vele andere taken binnen de club die moeten worden uitgevoerd en waar we graag alle leden en ouders bij betrekken. Denk hierbij bijv. aan coaches, trainers, leden voor de verschillende commissies en (begeleiders voor) scheidsrechters.


Vertrouwenspersoon

Hockeyclub Gorssel/Epse wil een veilige hockeyvereniging zijn waar iedereen met plezier kan hockeyen. Maar soms zouden er dingen kunnen gebeuren die niet door de beugel kunnen. Pesten bijvoorbeeld, seksuele intimidatie of ander grensoverschrijdend gedrag. Heb je ermee te maken, neem dan direct contact op met onze vertrouwenspersoon. Zij/hij behandelt jouw verhaal discreet en vertrouwelijk en kijkt samen met jou welke stappen gemaakt kunnen worden om een einde te maken aan een ongewenste situatie en hoe herhaling kan worden voorkomen. De naam en contactgegevens van onze vertrouwenspersoon is te vinden op onze website.


Verklaring Omtrent Gedrag

De Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een verklaring van het Ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar oplevert. Een VOG is één van de maatregelen die wij bij Hockeyclub Gorssel/Epse gaan nemen om de kans op seksuele intimidatie en grensoverschrijdend gedrag binnen onze club te verkleinen. Vanaf de tweede helft van het seizoen 2018-2019 verlangen wij een VOG van alle trainers boven de 18 jaar. Ook gaan we een kennismakingsgesprek voeren met potentiële nieuwe jeugdtrainers waarbij we vragen naar zijn/haar werkervaring en referenties bij vorige organisaties. Eventueel wordt dit gecheckt.

 

Bardienst

De bar is de centrale ontmoetingsplek voor spelers, coaches en supporters. Het is dus heel belangrijk dat de bar zeker op zaterdag goed bemand is. Hiervoor wordt een beroep gedaan op alle ouders of verzorgers van spelende jeugdleden om een paar keer per jaar een bardienst te draaien. Ouders hebben de mogelijkheid om zelf via de Lisa-App hun bardienst te plannen. Een paar keer per jaar stuurt de Barcommissie een mail uit waarna de planning wordt opengesteld. Wanneer de planning nietvolkomt, behoudt de Barcommissiezich het rechtvooromzonderoverlegverder in teplannen. AIs de ouder verhinderd is, dan is hij of zij zelf verantwoordelijk voor vervanging.


Van ieder lid wordt bijgehouden hoe vaak hij of zij een bardienst heeft gedraaid.

 

Vervoer

Het vervoer van kinderen naar uitwedstrijden is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de ouders. Van iedere ouder met een auto wordt verwacht dat hij of zij een paar keer per jaar rijdt. Net als bij de bardiensten geldt ook hier dat ouders of verzorgers met twee of meer spelende kinderen ook twee keer zo vaak worden ingedeeld.


De planning is vrijwel altijd een aantal weken van tevoren bekend. Als de indeling dus een keer minder goed uitkomt, dan is er tijd genoeg om de rit te ruilen met een andere ouder. De coach moet voor de wedstrijd weten dat er is geruild. Van de coaches wordt aangenomen dat zij altijd rijden naar uitwedstrijden van hun eigen team.


Bij uitwedstrijden moeten de chauffeurs en de kinderen minstens 15 minuten voor de vertrektijd op de club aanwezig zijn. De coach heeft dan voldoende tijd om eventuele problemen op te lossen.


Vanwege de verkeersveiligheid wordt iedereen verzocht stapvoets het parkeerterrein te naderen. Voor het vervoer van uitwedstrijden wordt de coaches en ouders aangeraden achteraan op het parkeerterrein te verzamelen. Dit zorgt voor enerzijds een goed overzicht voor de coaches en anderzijds voor zo min mogelijk in- en uitstapbewegingen bij de poort! Iedereen dient zijn/haar auto te parkeren op de daarvoor bestemde parkeerplaatsen en op die plaatsen eventuele

bijrijders uit te laten stappen.


Rijders moeten er op toezien dat er niet meer spelers meerijden in de auto dan dat er autogordels aanwezig zijn. Dit i.v.m. verkeersveiligheid en aansprakelijkheid. Bij een tekort aan auto’s/rijders moet een speler desnoods thuisblijven.


Het is in enkele gevallen mogelijk ontheffing van de vervoersplicht aan te vragen.


Ouders en verzorgers zonder auto kunnen dit melden bij de ledenadministratie. Zij zullen ter compensatie extra worden ingedeeld bij de bardiensten of als captain of krijgen een andere taak toebedeeld.


Tot slot vervalt de vervoersplicht als één van de ouders of verzorgers een bijzondere ontheffing heeft van het Bestuur.


Teambegeleiding

De competitieteams worden begeleid door een coach; het aanspreekpunt voor alle spelers van het team. Bij de jeugdteams wordt deze rol veelal vervuld door één of twee ouders van de teamleden.


Deze coaches worden door de club ondersteund met behulp van coachavonden en wedstrijdbegeleiding. Dus ook ouders zonder of met weinig hockeyervaring kunnen heel goed als coach fungeren. De coaches en scheidsrechters hebben altijd contact met elkaar de middag-avond voordat de wedstrijd plaatsvindt; dit om de wedstrijd tijdig te laten starten mét een scheidsrechter die in het bezit is van een kaart! De coach en scheidsrechter zijn samen verantwoordelijk voor administratieve afwikkeling van de wedstrijden door middel van het DWF (digitaal wedstrijd formulier), ondersteund door de aanwezige captains.


Scheidsrechters

Hockeyclub Gorssel/Epse rekent erop dat alle spelende leden zich beschikbaar stellen als clubscheidsrechter en de hiertoe benodigde opleiding volgen om een scheidsrechterskaart te halen. De KNHB schrijft voor dat alle clubleden van 16 jaar en ouder een scheidsrechterskaart moeten hebben. Alle jeugdleden van 15 en 16 jaar (B-jeugd) zullen een nadrukkelijke uitnodiging krijgen om een scheidsrechterscursus met afsluitend examen te volgen.


De jeugd, die nog geen kaart heeft, wordt ingezet als begeleider bij de thuiswedstrijden van drietallen, zestallen en achttallen. Voor de spelbegeleiders zijn voortdurend ouders van de jongste jeugd en andere belangstellenden nodig om de wedstrijden sportief te laten verlopen; dit kan op incidentele basis, maar kan ook een wat structureler karakter hebben.


Bij verhindering moet de ingedeelde begeleider of scheidsrechter zelf voor een vervanger zorgen; hij/zij mailt dit direct door aan de indeler. Deze noteert dan de naam van de nieuwe fluiter in het ledenadministratiesysteem Lisa. De verantwoordelijkheid voor het fluiten kan niet worden afgeschoven. Als er

geruild wordt en de vervanger komt op de geplande tijd niet opdagen, dan zijn de gevolgen voor de oorspronkelijke scheidsrechter.


Het is mogelijk om vrijwillig te fluiten, maar deze beurten vervangen niet de verplichte fluitbeurten.


Fluiten

Alle fluitwedstrijden worden per mail doorgegeven aan de scheidsrechters. Op de website staat bovendien bij ieder individueel lid vermeld wanneer hij of zij moet fluiten. Als reminder krijgen de scheidsrechters en coaches op de maandag voor de wedstrijd nog een herinneringsmail. Om echt alle misverstanden te voorkomen, wordt tevens van ieder lid verwacht dat hij of zij vanaf dinsdagavond 19 uur checkt of hij of zij moet fluiten.


Schorsing

Het komt een heel enkele keer voor dat een scheidsrechter, of diens vervanger, niet of te laat komt opdagen bij een wedstrijd. Het is dan aan de captain en eventueel de aanvoerder van het gedupeerde team om dit te vermelden in het logboek. Het scheidsrechterscommissariaat zal de zaak vervolgens afhandelen en de scheidsrechter straffen volgens de regels.


Per seizoen betekent een keer afwezig een schorsing voor de eerstkomende wedstrijd en het inhalen van de fluitbeurt. De spelen en zijn/haar coach(es) worden hiervan per mail op de hoogte gesteld door de scheidsrechterscommissie.


Bij een tweede of meerdere missers bepaalt het bestuur de straf. Zowel de scheidsrechter in kwestie als de coach van zijn of haar team krijgen van het bestuur een mail met daarin de opgelegde sanctie. Het is dan aan de teamcoach om de opgelegde straf daadwerkelijk toe te passen. Daarnaast worden het secretariaat, de technische commissie en het scheidsrechtercommissariaat van Hockeyclub Gorssel/Epse van de beslissing op de hoogte gebracht.


Waardevolle eigendommen

Op het veld, in het clubhuis en in de kleed- en doucheruimtes is het, zeker op zaterdag, de hele dag door een drukte van belang. De club adviseert iedereen daarom om, met het oog op verlies of diefstal, geen waardevolle spullen mee te nemen.


Hygiëne en gezondheid

Kinderen worden nadrukkelijk aangeraden om na afloop van elke wedstrijd te douchen en in droge en warme kleding naar huis te gaan.


Medisch

Gebruikt een kind medicijnen? Heeft het kind wellicht een beperkter gehoor of gezichtsvermogen? Is een kind geblesseerd, opstandig of zijn er misschien

problemen op school? Het is uitermate belangrijk dat de coach hiervan op de hoogte is. Alleen dan kan worden voorkomen dat uit onwetendheid fouten worden gemaakt of ontactisch wordt gehandeld.


Clubgedrag

Hockeyclub Gorssel/Epse verwacht van iedereen van de club een gepast gedrag. Vuilnis hoort in de afvalbakken. De hekken hebben toegangspoorten en zijn geen klimrekken. Honden moeten aangelijnd zijn en worden niet toegelaten op de velden en in het clubhuis. En er mag niet gerookt worden op de velden, ook niet in de dug-outs.


Parkeren

Fietsen horen thuis in de fietsenrekken op het terrein. Auto’s kunnen geparkeerd worden op het parkeerterrein van de club.


Bar

Zo komen bijvoorbeeld alleen de barcommissie en de hulpouders achter de bar en worden alle consumpties meteen afgerekend. Op zaterdag wordt er pas alcohol geschonken na vier uur en alleen aan personen boven de 18 jaar. Het zelf meenemen van alcoholische dranken is niet toegestaan.


Gebruik clubhuis en velden

Teams en/of leden zijn welkom om gebruik te maken van het clubhuis voor een teambijeenkomst, etentje of andere activiteit. Graag van te voren vast te leggen in de agenda in de bestuurskamer. Aanvragen via [email protected].


Verzekering

Alle leden van Hockeyclub Gorssel/Epse die meespelen in clubwedstrijden en -trainingen zijn via de Koninklijke Nederlandse Hockeybond (KNHB) in principe verzekerd tegen ongevallen tijdens de wedstrijd of training, voor zover deze het wettelijk eigen risico te boven gaan of niet is verzekerd foor de eigen ziektekostenverzekering. Aanvullend is de vereniging zelf verzekerd tegen alle voor hockeyclubs gebruikelijke risico's. Het is wel van belang dat alle junior- en seniorleden zelf een WA-verzekering hebben afgesloten. Van ouders die rijden naar uitwedstrijden verwachten wij dat zij een inzittendenverzekering hebben afgesloten. Met deze verzekering is opgelopen schade of letsel tijdens het vervoer van kinderen naar uitwedstrijden goed verzekerd.


De vereniging en het bestuur zijn niet aansprakelijk voor geleden schade op het complex of tijdens een door Hockeyclub Gorssel/Epse op een andere plaats georganiseerde activiteit.


Sponsoring

Hockeyclub Gorssel/Epse koestert haar sponsoren. De gelden die hieruit voortvloeien zijn een essentieel deel van de jaarlijkse begroting. Derhalve worden alle afspraken met sponsoren gemaakt onder auspiciën van de sponsorcommissie. Individuele initiatieven dienen eveneens met de sponsorcommissie kortgesloten te worden.


 


 


 

 

  

 
Hoofdsponsor
Wedstrijden
Sponsoren