Ereleden 
Erelid
Ereleden zijn zij die wegens hun buitengewone verdiensten voor de vereniging en op voorstel van het bestuur door de Algemene Ledenvergadering zijn benoemd. De ereleden geven gevraagd en ongevraagd advies en zijn trotse ambassadeurs van onze vereniging.


Ereleden:
  • 2018 - Wessel Jan de Boer
  • 2020 - Ties Joosten