Opzegging lidmaatschap HCGE 

Het lidmaatschap wordt steeds voor een geheel jaar aangegaan en zonder opzegging vóór 1 mei van het lopende seizoen stilzwijgend verlengd.


Opzeggen voor het nieuwe seizoen dient uiterlijk 1 mei van het lopende seizoen te zijn doorgegeven aan de ledenadministratie: [email protected].  


De ledenadministratie zal de opzegging verwerken en u een bevestiging sturen. Graag ook de reden van uw opzegging doorgeven.


De ledenadministratie 


 
Hoofd sponsor
Sponsoren
Webshop