Lidmaatschap en Contributie 
Voor het hockeyseizoen 2021/2022 gelden onderstaande contributiegelden:

 

Leeftijd op 1 oktober 2021

Senioren

vanaf 18 jaar EUR 305,00
Jong Volwassenen
18 - 23 jaar
EUR 155,-

Junioren A/B/C

vanaf 12 jaar EUR 255,-

Junioren D/E


vanaf 8 jaar EUR 235,00

Junioren F *


vanaf 6 jaar EUR 160,00

Benjamins *


tot 6 jaar EUR 117,50

Trimlid


vanaf 18 jaar EUR 205,00

Spec. jeugd training


tot 18 jaar EUR 112,50

Gezinstarief


EUR 815,00
Donateur/niet-spelend lid
EUR 61,50

* Vanaf seizoen 2015/2016 is de leeftijdsgrens tussen Benjamins en Junioren F verlaagd naar 6 jaar. Benjamins spelen geen KNHB competitie.

 

Indien men start met spelen ná 1 januari wordt 50% van de contributie in rekening gebracht en ná 1 april 0%. Betaling geschiedt bij voorkeur op basis van automatische incasso. Op verzoek kan betaling via factuur plaatsvinden, hier wordt EUR 10,00 aan administratiekosten in rekening voor gebracht.

De contributie wordt in twee termijnen gefactureerd, maar het lidmaatschap wordt steeds voor een geheel jaar aangegaan en zonder opzegging voor 1 mei van het lopende seizoen stilzwijgend verlengd. Bij tussentijds opzeggen dient dus nog voor de rest van lopend seizoen betaald te worden. Dispensatie kan worden aangevraagd bij voorziene afwezigheid voor bv buitenlandse stages of bij langdurige blessures. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de penningmeester.

 

Er wordt twee keer per week training gegeven met uitzondering van de Benjamins, de F-jeugd, Trimhockey en (Jong) Senioren.


Contributie te hoog?
Is het gezinsinkomen lager dan 120% van de bijstandsnorm en is diegene die wil hockeyen tussen de 4 en 18 jaar? Neem dan contact op met Stichting Leergeld of Jeugdsportfonds. Via deze stichting kan een bijdrage aangevraagd worden voor o.a. de contributie, stick, schoenen of kleding. Zij helpen je discreet.

Ook wij gaan er uiteraard discreet mee om.

Voor meer informatie en bij vragen kun je terecht bij onze penningmeester.

 

 
Hoofdsponsor
Sponsoren